Systec Vacuum Coating  GmbH & CO. KG

Johann-Schöner-Str. 73
D-97753 Karlstadt

Tel. +49 (0) 9353 7903-76
Fax +49 (0) 9353 7903-879

E-Mail info@svs-vct.com
Internet www.svs-vct.com

SYSTEC-SCI GmbH

Am Gewerbepark 1
D-02763 Oberseifersdorf

Tel. +49 (0) 3583 54093-0
Fax +49 (0) 3583 54093-10

E-Mail info@systec-sci.de
Internet www.systec-sci.eu

Systec Vacuum Coating  GmbH & CO. KG


Lanterstrasse 30

D-46539 Dinslaken

Tel. +49 (0) 2064 60104-0
Fax +49 (0) 2064 60104-131

E-Mail service@apvv.de
Internet www.apvv.de

Allgemeine Schwerpunkte und Verfahren 

- Arc-Beschichtung

- Magnetronsputtern
- PLASCO®-Verfahren
- VALICO®-Verfahren
- dekorative Beschichtungen
- funktionelle Beschichtungen
- reibungsarme Beschichtungen
- HIPIMS (High Intensity Pulsed Magnetron Sputtering) 
- NoveLC (Diamond Like Carbon)